Taith i'r Diwedd y byd: y tirweddau mwyaf prydferth Affricanaidd

Mae Affrica yn gyfandir helaeth sy'n llawn lleoedd dirifedi ac anghyffredin di-ri i ymweld â nhw yn ystod taith. Bydd twristiaid sy'n dod yno yn cael cyfle i ddarganfod amrywiaeth eang o dirweddau yn amrywio o ddiffeithdiroedd Algeria, rhaeadrau yn Zimbabwe a'r Congo i ddelweddau cardiau post hardd o arfordiroedd ynysoedd Cefnfor India. Wrth fynd ar daith o amgylch y diriogaeth hon, bydd teithwyr y byd yn cael cyfle i edmygu Rhaeadr Victoria drawiadol sy'n pontio ffin Zambia a Zimbabwe. Wrth stopio yn Namibia, byddant yn mwynhau twyni tywod coch uchel Sossusvlei ym Mharc Namib Nakluft, 60 km o Sesriem. Ar y safle, gallwch hefyd weld y DeadVleï neu'r dyffryn marw. Mae'n fath o bowlen o glai gwyn. Gan barhau ar y ffordd i Senegal, bydd anturiaethwyr yn cael eu swyno ar unwaith gan wychder Llyn Retba, a elwir yn Lac Rose gan ei liw. Mae'r lle hwn wedi'i leoli ar benrhyn Cape Verde. Mae'n forlyn mawr o 3 km².

Un taith Affrica hefyd yn opsiwn perffaith ar gyfer darganfod lleoedd anarferol. Wrth iddyn nhw hedfan dros dde-orllewin Mauritius, bydd gwyliau yn edmygu ffenomen naturiol, na ellir dod o hyd iddi yn unman arall o'r enw rhaeadr danddwr. Mewn gwirionedd, mae'n rhaeadr sy'n cynnig math o raeadr. Yn ogystal, mae archwilio'r rhanbarth hefyd yn mynd â cherddwyr i archwilio rhanbarth Chamarel. Fe'u tynnir at dirwedd odidog o dir sy'n llawn lludw folcanig a mwynau ocsidiedig. Mae'n "diroedd saith lliw Chamarel". Ar ôl treulio eiliadau dymunol ym Mauritius, gall bagiau cefn barhau â'u hantur trwy fynd ar hediad i Fadagascar. Mae'r ynys fawr goch yn adnabyddus am ei chyfoeth diwylliannol a naturiol. Mae ymweliad lôn y baobabs yn ardal Menabe yn un o'r rhai na ellir eu caniatáu yn ystod arosiadau ar bridd Malagasi. Mae'r safle hwn yn gartref i goed enfawr dros 800 oed.