Tiwnisia - Zarzis

Mae Tiwnisia wedi'i leoli yng ngogledd cyfandir Affrica dim ond 140 cilomedr o Ewrop. Mae gan y wlad 10 miliwn o drigolion ac mae'n croesawu mwy na 6 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Ers ei hannibyniaeth, mae'r wladwriaeth wedi betio ar fod yn agored, addysg a diogelwch.

 

 

 

 

Mae'r diwygiad economaidd a gychwynnwyd dros y degawd diwethaf wedi galluogi'r wlad, yn ôl economegwyr rhyngwladol, i gael un o'r economïau gorau yn y gwledydd sy'n datblygu. Heddiw, mae enw da'r wlad a'r mesurau a gymerwyd gan y wladwriaeth, yn denu buddsoddwyr mawr o bob cwr o'r byd.

Mae Zarzis yn dref dwristaidd fach wedi'i lleoli yn ne Tiwnisia. Mae traethau hyfryd Zarzis a'i agosrwydd at faes awyr Djerba wedi ffafrio datblygu gweithgaredd twristiaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bellach mae gan y ddinas fwy na dwsin o westai

Delweddau gyda Wikipedia fel awduron: AlmaGz Hermann Assmann Chesdovi a Emmanuel Boutet

 

 

Ynglŷn â HolidaysPromoTunisia