Monastir

Monastir

Mae Monastir ar arfordir dwyreiniol Tiwnisia.

Mae'n ymestyn o dan amddiffyniad ei Ribat, un o gaer pwysicaf Tunisia.

Mae ei medina, ei borthladd pysgota, ei farina, ei gefnwlad o bentrefi a pherllannau yn ei wneud yn gyrchfan fywiog a chroesawgar.

images / Gweithgareddau / Images de Ville de Monastir / image-dinas-Monastir 2.jpg images / Gweithgareddau / Images de Ville de Monastir / image-dinas-Monastir 3.jpg images / Gweithgareddau / Images de Ville de Monastir / image-dinas-Monastir 4.jpg

Yn Monastir, mae mewn gwirionedd tua hanner cant o westai i gyd ar ymyl traeth tywodlyd sy'n ymestyn am sawl Km.

Diolch i'w maes awyr rhyngwladol, mae'r ddinas hon yn hygyrch iawn gan yr awyr, diolch i'r llu o gwmnïau siarter sy'n ei gwasanaethu.

Mae hefyd yn ddinas bywyd ysblennydd ac yn gyfrifol am hanes hir, gyda nifer o henebion yn tystio i'w gorffennol gogoneddus i ymweld â hi'n llwyr.

Ynglŷn â HolidaysPromoTunisia