Mae penrhyn Zarzis a elwid gynt yn Zita neu Gergis, wedi'i leoli yn ne Tiwnisia yn cynnig y penodoldeb o fod wrth fynedfa Djerba, rhwng y môr a'r anialwch. Ei phoblogaeth yw 75000 o drigolion, mae'n byw oddi ar bysgota, tyfu coed olewydd, masnach a thwristiaeth. Mae ei agosrwydd at ynys Djerba (10km) yn gaffaeliad mawr ar gyfer darganfod yr ynys wych hon. Yn ogystal â’i agosrwydd at faes awyr rhyngwladol Djerba-Zarzis mae wedi ffafrio datblygu gweithgaredd twristiaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bellach mae gan y ddinas fwy na deg gwesty. Hefyd, mae ei agosrwydd at yr anialwch yn caniatáu gwibdeithiau i Matmata, Ksar Ghilane a Tozeur. Mae'n mwynhau safle hudolus, mewn rhigol palmwydd, yng nghanol coed olewydd. Mae wedi'i adeiladu ar safle dinas Rufeinig Gergis. Mae'n borthladd pysgota sbwng. Mae ei draethau tywodlyd hyfryd wedi'u fframio gan sectorau creigiog, sy'n addas iawn ar gyfer pysgota tanddwr, ymhlith y gorau yn y wlad ac yn gwneud Zarzis yn ganolfan dwristaidd enwog iawn, yn ogystal â dod yn gyrchfan glan môr pwysig.

Yn dangos 5 o Eitemau 25

Cyfrif:
Trefnu yn ôl:
Gorchymyn: