Mae Sousse, a elwir hefyd yn berl y Sahel, yn rhanbarth arfordirol yng nghanol Tiwnisia. Mae'n ddinas borthladd yn nwyrain Tiwnisia, Sousse yw prifddinas y Sahel a hi yw'r drydedd ddinas fwyaf yn Nhiwnisia ar ôl Tiwnis a Sfax. Mae Sousse yn un o bolion dymunol twristiaeth yn Nhiwnisia. Yn ogystal, mae'n ddinas sy'n cynnig pleserau ar gyfer gwyliau rhyfeddol a hollol lwyddiannus. Mae Sousse hefyd yn Borthladd el Kantaoui, gyda'i gyfadeilad integredig sy'n cynnwys gwestai, marina, cwrs golff, caffis, bwytai, amgueddfa, parc dŵr ... Mae Sousse hefyd yn fan gollwng elusennol i ddarganfod y Rhanbarth Sahel, a chychwyn trwy'r llwyni olewydd tuag at ddinas sanctaidd Kairouan (tua awr i mewn i'r tir). Ond prif ased Sousse yw ei medina hynafol wedi'i amgylchynu gan gaerau ac sy'n gartref i henebion hanesyddol cyfoethog. Daw llawer o dwristiaid i Sousse am ei draethau tywod gwyn godidog (fel traeth Sidi Boujaafar) a'i gymeriad bywiog ac agored.

Yn dangos 5 o Eitemau 79

Cyfrif:
Trefnu yn ôl:
Gorchymyn: