Mae Hammamet yn sicr yn un o'r cyrchfannau glan môr mwyaf clodwiw a deniadol yn Nhiwnisia. Wedi'i leoli 60 km i'r de o Tunis, ac wrth y fynedfa i Cap Bon, mae Hammamet yn cynnig awyr o ffresni a chyfeillgarwch i ymwelwyr. Mae wedi bod yn enwog ers amser maith am ansawdd ei draethau glas a chroeso cynnes ei thrigolion. Mae'r ddinas yn cynnig llawer o atyniadau i dwristiaid: Kasbah go iawn, caer yn y porthladd pysgota a llawer o fwytai a chaffis bach. Y dyddiau hyn, mae gennych ddewis eang o westai, wedi'u rhannu rhwng dinas hynafol Hammamet a'r un fodern. Byddwch yn darganfod cymaint o amrywiaeth ag sydd o arddulliau pensaernïol yn ystod eich arhosiad yn Hammamet. Mae atyniad hanfodol Hammamet yn gorwedd yn ei draeth diddiwedd di-dor o dywod mân ac wedi'i ffinio â nifer o westai elusennol. Byddai'n drueni peidio â neilltuo ychydig o amser i ymweld â'r ddinas ryfeddol hon. Ewch ar wyliau i Hammamet a dewis y cynnig arhosiad sy'n addas i chi!

Yn dangos 5 o Eitemau 126

Cyfrif:
Trefnu yn ôl:
Gorchymyn: