Y cyrchfannau gorau ar gyfer taith mewn awyren

Ydych chi'n bwriadu mynd ar wyliau yn fuan iawn ac a ydych chi'n chwilio am weithgaredd anghyffredin a fydd yn eich nodi chi?

Neu a ydych chi'n chwilio am wefr newydd yn unig? Beth am drin eich hun i hediad awyren, am dro neu hediad cyntaf, am brofiad unigryw allan o'r cyffredin? Dyma rai syniadau o gyrchfannau lle gallwch chi drin eich hun ar deithiau awyr bythgofiadwy. 

Hedfan panoramig dros Dubai

Ydych chi'n cael eich temtio gan hediad panoramig dros Dubai i ddarganfod Dubai? Fel atgoffa, mae Dubai yn ddinas yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig sydd wedi'i lleoli ar Gwlff Persia.

Hi yw prifddinas emirate Dubai a'r ddinas fwyaf poblog. Bob blwyddyn, mae'r ddinas hardd hon, sy'n unigryw yn y byd, yn denu nifer dda o deithwyr o bob cwr o'r byd.

Ar eich antur nesaf yng nghanol Dubai, beth am fwynhau'ch hun trwy drin eich hun neu'ch anwyliaid i hediad awyren? 

Edmygwch yr henebion a'r golygfeydd dirifedi yn ogystal â phensaernïaeth eiconig y ddinas hardd hon o'r awyr.

Hefyd darganfyddwch y teimladau unigryw o dynnu a glanio awyren os mai dyma'ch tro cyntaf ... eiliad fythgofiadwy i'w rhannu gyda'ch anwyliaid.

Maldives mewn awyren

Ydych chi'n chwilio am gyrchfan egsotig ar gyfer eich gwyliau nesaf? Beth am archwilio archipelago'r ​​Maldives a'i dirweddau godidog?

Traethau tywod gwyn, cledrau cnau coco, môr turquoise, haul pelydrol ... mae'r holl gynhwysion yno yn y Maldives ar gyfer gwyliau llwyddiannus yn yr haul.

I gwblhau eich arhosiad, trowch eich hun ar daith awyren unigryw. Hedfan dros y Maldives a darganfod ei atyniadau di-ri i dwristiaid o'r awyr.

Yn wir, heddiw, mae yna lawer o gwmnïau sy'n cynnig hediadau ar yr ynys.

 

Mae hefyd yn ddull cludo diddorol iawn ar gyfer eich holl deithiau i galon yr archipelago. Mae'r profiad yn eich temtio yn ystod eich taith ddarganfod i'r Maldives ?

Antur Vancouver

Cyfeiriad i Ganada ar gyfer hediad awyren! Darganfyddwch ddinas borthladd hardd "Vancouver", yng Nghanada.

Wedi'i lleoli ar dir mawr isaf talaith British Columbia, mae dinas Vancouver yn un o'r arosfannau hanfodol ar unrhyw daith i Ganada ar gyfer ei nifer o atyniadau i dwristiaid. I ymweld â dinas Canada mewn ffordd wahanol, beth am ddarganfod atyniadau niferus y ddinas ar fwrdd awyren? Dianc y torfeydd a'r llinell hir i amgueddfeydd neu leoedd eraill i ymweld â nhw.

Edmygu Vancouver a'i fynyddoedd ysblennydd, ei barciau, ei amgueddfeydd, ei henebion, ei arfordir ... o'r awyr.

Ewch oddi ar fwrdd awyren am hediad panoramig wrth fwynhau'r natur wyllt, yr awyr agored, y safleoedd twristiaeth ... yn eich temtio ar gyfer y gwyliau nesaf?