Yn dominyddu un o'r traethau tywod harddaf, mae Cyrchfan Traeth Zita Zarzis yn westy pedair seren wedi'i leoli ar ymyl môr godidog mewn parc 17 hectar wedi'i amgylchynu gan goed palmwydd.

Hefyd, mae'r sefydliad 3 km o ganol dinas Zarzis a 60 km o faes awyr rhyngwladol Djerba-Zarzis.

Fe'ch cynghorir i gyplau hefyd i deuluoedd, arhosiad moethus am bris isel!

Chambres

Mae'r gwesty'n cynnwys 386 o ystafelloedd dwbl a 200 o ystafelloedd triphlyg wedi'u dosbarthu mewn 20 bloc o ddwy lefel a 10 ystafell yr un.

Mewn gwirionedd, mae holl ystafelloedd y gyrchfan yn aerdymheru ac mae ganddyn nhw falconi neu deras, ystafell ymolchi gyda bathtub neu gawod a sychwr gwallt, teledu dros y ffôn a lloeren, diogel a sychwr gwallt, cysylltiad rhyngrwyd am ddim.

gastronomeg

Mae gan westy Zita Beach Ressort Zarzis ystod eang o fwytai a bariau.

Fodd bynnag, mae bwytai y gwesty yn arbenigeddau amrywiol i fodloni pob blas.

Yn y bariau gallwch gael hwyl gyda diod neu silyn coctel.

gweithgareddau

Mae'r cymhleth yn cynnig llawer o weithgareddau i chi fwynhau amseroedd da:

 • Pwll awyr agored.
 • Pwll dan do
 • Cwrt tennis.
 • Clwb nos.
 • Dartiau.
 • Bêl Volley.
 • Ping pong.
 • Golff mini.

Thalasso

Mae Cyrchfan Traeth Zita Zarzis yn derbyn canolfan sba a lles mawr.

Yn y ganolfan rydych chi'n elwa o wahanol driniaethau:

 • Sŵna yn y Ffindir.
 • Gofal corff.
 • Gofal Harddwch.
 • Tylino.
 • Hammam.
 • O dyrbin.
 • Yn Ayurveda.
 • Sawna.

 

 

 

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Gwesty Zita Beach Zarzis

GPS:

33.541403611326, 11.111490726470947