Mae gwesty Sinbad yn westy swynol sy'n gwarantu cysur ac ymlacio diolch i'w leoliad hyfryd ger y môr. Mae'r gwesty 5 seren wedi'i leoli 2 km o'r medina Hammamet a 56 km o'r Maes awyr Tiwnis. Fe'i hadeiladwyd yn 67 a'i hadnewyddu yn 78.

Chambres

Mae gan y Sinbad 146 o ystafelloedd wedi'u haddurno'n dda a 9 swît, gyda lliwiau Môr y Canoldir. Mae holl ystafelloedd y gwesty wedi'u tymheru, wedi'u gwresogi, gyda theledu lloeren, ffôn, bar mini, ystafell ymolchi, toiled ar wahân, sychwr gwallt, a balconi neu deras bach. Mae gan yr ystafelloedd olygfa odidog o ardd y gwesty, tra bod yr ystafelloedd yn cynnig golygfa hyfryd o'r môr.

 

gastronomeg

Mae gan y gwesty fwyty rhagorol: bwyty Chirz à la carte, mae'r bwyty'n gweini prydau cyfoethog ac amrywiol, mae'n cynnig y dewis i chi rhwng pum bwydlen flasus i fodloni pob chwaeth.

Mae gan westy Sinbad ddau far hefyd sy'n eich croesawu chi am eich eiliadau o ymlacio trwy gydol eich arhosiad.

gweithgareddau

Mae'r gwesty yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, ymhlith y canlynol:

  • pwll awyr agored.
  • Pwll A plant.
  • Mae pwll dan do wedi'i wresogi.
  • Traeth preifat: gyda chadeiriau dec a pharasolau.
  • Salon harddwch a siop trin gwallt.
  • Siop.
  • Swyddfa cyfnewid arian cyfred.

Thalasso

Mae gan y gwesty ganolfan sba a lles sy'n cynnig gwasanaethau lefel uchel fel ymgynghoriad meddygol cyn pob triniaeth. Mae sba'r gwesty yn cynnig sawl gwasanaeth: tylino, hamog, iachâd, triniaethau, Defodau ar thema “Trysorau Biya”.

 

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Sindbad Hotel Hammamet

GPS:

36.404412, 10.598191600000064