Mae gwesty pedair seren Bravo yn westy mewn cyflwr da, yn swatio yn ardal dwristaidd newydd Yasmine Hammamet, ger y Medina, y Marina a'r Casino.

Mae gan yr eiddo yr holl gyfleusterau sydd eu hangen ar gyfer gwyliau llwyddiannus mewn lleoliad teg a moethus.

 

Chambres

Mae gan y gwesty 160 o ystafelloedd gan gynnwys 143 o ystafelloedd dwbl neu driphlyg, 11 ystafell iau a 6 swît hŷn.

Mae holl ystafelloedd yr eiddo mewn cyflwr da, glân, eang ac offer da.

Mae gan yr ystafelloedd ffôn, ystafell ymolchi neu gawod, toiled ar wahân, teledu, bar bach, diogel, aerdymheru, gwresogi.

Maent yn cynnig golygfa wych o'r ardd neu'r pwll.

 gastronomeg

Yng ngwesty Bravo Hammamet, bwyty bwffe, bwyty International à la carte, Bwyty Oriental Khima, Bwyty Traeth, Bar Lobi, Bar Pwll, Bar Gardd, Bar Byrbrydau, Caffi Moor Sports.

gweithgareddau

Mae'r gweithgareddau a gynigir yn y gwesty yn amrywiol i sicrhau arhosiad da:

  • Pwll awyr agored.
  • Disgo.
  •  Ystafell gêm.
  •  Gwersi tenis.
  • golff mini.
  • Clwb Mini.
  • Mae plant pwll.

 

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Llongyfarchiadau Hotel Hammamet

GPS:

36.3708892, 10.537723400000004