Mae'r Clinig Hannibal Rhyngwladol wedi'i leoli yn Nhiwnis, a ystyrir yn sefydliad meincnod diolch i ansawdd ei seilwaith a'i offer rhagorol.

Mae Clinig Rhyngwladol Hannibal yn darparu'r holl amodau sy'n angenrheidiol i warantu'r gofal, diogelwch, cysur ac ansawdd gorau posibl i'w gleifion.

Mae gan y cyfleuster iechyd preifat le i 180 o welyau wedi'u gwasgaru dros 11 llawr, sy'n golygu mai hwn yw'r clinig mwyaf yn Nhiwnisia o ran capasiti.

Mae Clinig Rhyngwladol Hannibal yn dwyn ynghyd dîm effeithlon o feddygon, a'u tasg hanfodol yw sicrhau diogelwch pob claf, yn yr ystafell lawdriniaeth ac yn ystod eu harhosiad.

Mae'r arbenigeddau a gynigir gan y sefydliad yn amrywiol:

  •  Llawfeddygaeth.
  • Oncoleg.
  • Cardioleg.
  • Mamolaeth.
  • Offthalmoleg.

 

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Clinig Rhyngwladol Tiwnis Hannibal

GPS:

36.8452203, 10.284165