Mae Clinig Avicenne wedi'i leoli yn Nhiwnis (rhodfa Tahar Sfar), ger y maes awyr a chanol dinas Tiwnis.

Fe'i hystyrir yn wasanaeth iechyd ers 1974.

Mae'n glinig o ansawdd uchel sydd â'r holl arbenigeddau meddyginiaethol-lawfeddygol a gwasanaeth technegol effeithlon yn unol â safonau Ewropeaidd.

Mae gan glinig Avicenna sawl arbenigedd:

 • Meddygol-llawfeddygol.
 • Cardioleg.
 • Endocrinoleg.
 • Hepato-gastroenteroleg.
 • Meddygaeth fewnol.
 • Niwroleg.
 • Pneumoallergology.
 • Llawfeddygaeth gyffredinol
 • Llawfeddygaeth Orthopedig.
 • Llawfeddygaeth wrolegol
 • Llawdriniaeth ENT
 • Llawfeddygaeth Offthalmolegol
 • Llawfeddygaeth cosmetig.
 • Gynaecoleg.
 • Obstetreg.

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Clinig Avicenne Tunis

GPS:

36.8423743, 10.1599878