Mae Dar jasmin yn westy swynol, lliwgar wedi'i leoli yn rhanbarth hyfryd Marsa, sy'n adnabyddus am ei awyrgylch dymunol a'i hinsawdd fwyn trwy gydol y flwyddyn.

Mae gan y tŷ gwestai ardd jasmin hyfryd a theras mawr lle gallwch chi arogli'r awyr iach.

Mae Dar jasmin yn llety cyfforddus, moethus gydag addurn wedi'i fireinio yn eich croesawu mewn awyrgylch cynnes ac yn gwarantu arhosiad o orffwys ac ymlacio i chi.

mae'r ystafelloedd yn llachar ac yn fodern.

Maent yn cynnwys rheolaeth yn yr hinsawdd, yn ddiogel, yn ystafell ymolchi gyda deunyddiau toiled am ddim, man eistedd a chysylltedd WiFi cyflym.

cyfeiriad

Ein Cyfeiriad:

Dar jasmin Marsa Tunis

GPS:

36.8882333, 10.327193299999976