Hammamet, mae'n rhaid i'r gweler yn Tunisia

 

Mae Hammamet yn ddinas hardd sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain Tiwnisia a hefyd i'r de o'i phrifddinas Tiwnis. Mae Môr y Canoldir yn ffinio ag ef.

Mae ei safle daearyddol gyda'i Gulf Hammamet, ei safleoedd hanesyddol ysblennydd wedi caniatáu iddo gael yr enw da o fod yn gyrchfan hynod.

 

Pam ymweld â Hammamet?

Ymhlith y gagendor ledled y byd, mae gan Hammamet draethau hir ar hyd ei gagendor. Yna bydd y gofod sylweddol hwn yn caniatáu i ymwelwyr dorheulo yn yr haul. Dim ond trwy weld y tai a adeiladwyd gan bobl gyfoethog y wlad, mae harddwch y diriogaeth hon yn cael ei ddwyn allan.

I gwblhau ei nodweddion, yr hinsawdd yw un o'r rhesymau dros fwynhau'r lle gan ei fod yn fwyn trwy gydol y flwyddyn.

O ran llety, mae'r cyfleusterau twristiaeth a gwesty o ansawdd uchel a'u bwriad yw darparu ar gyfer nifer fawr o bobl ar eu gwyliau bob blwyddyn.

Ac er gwaethaf goresgyniad twristiaid, mae wedi cadw ei atyniadau gwreiddiol trwy ei medina, ei souks, ei alïau nodweddiadol ac arddull bensaernïol rhai adeiladau.

 

Gwyliau llwyddiannus

Cyn troedio ar ei draethau tywod godidog, ymwelwch â'r medina enwog a'r hen, gan arddangos nodweddion Arabaidd-Mwslimaidd, a fydd yn caniatáu ymweliad hanesyddol yn agos at y traethau a'r porthladd. Wedi'i amgylchynu gan ragfuriau, mae'n ymddangos ei fod yn bentref bach wedi'i warchod yn dda. Wrth fynd i mewn trwy ei byrth, rydych chi'n darganfod y souks, lle mae cynhyrchion amrywiol yn cael eu harddangos fel persawr, sbeisys neu ffabrigau, gemwaith aur go iawn. Ar y safle, mae'n ddiddorol mynd ar daith o amgylch ei amgueddfa fosaig, ei gaffi a'r Mosg Mawr. I'r rhai sy'n addoli anifeiliaid, rhaid iddynt ymuno â pharc anifeiliaid Parc Friguia. Mae ffawna endemig amrywiol.

Os ydych chi am ddod â gwyliau, ymlacio, ymlacio a hanes ynghyd, mae gan y gyrchfan glan môr enwog oddeutu deugain o westai seren wedi'u dosbarthu yn fflatiau, filas a byngalos. I'r rhai sy'n dod i mewn mordaith ym Môr y Canoldir gydag aarcroisiere, peidiwch â cholli cyfle i aros yn y lle hwn trwy fyw awyrgylch ei farina, ei medina modern gyda rhagfuriau, ei souks, ei barc thema, ei orielau siopa, ei ganolfannau adloniant, ei fwytai a mwy fyth.

Mae Hammamet yn rhagoriaeth par cyrchfan yn y rhan hon o Ogledd Affrica. Mae felly'n gwireddu breuddwyd yr holl ymwelwyr.