Hinsawdd a thywydd yn Sousse

Mae Sousse wedi'i leoli yn nwyrain Tiwnisia, mae'r ddinas hon yn adnabyddus am ei hinsawdd ym Môr y Canoldir wedi'i hatgyfnerthu gan agosrwydd y Sahara.

Mae'r tymereddau cyfartalog ym mis Medi yn aros rhwng 20 ° C gyda'r nos a 30 ° C yn ystod y dydd. Gyda chyfradd eithriadol o heulwen o 12 awr y dydd a dŵr y môr yn

24 ° C, mae'r amodau nofio yn berffaith. Mae'n bwrw glaw am oddeutu 5 diwrnod yn y mis ar ffurf cawodydd byr a 62mm cronnus o wlybaniaeth. Ym mis Medi, mynegai cysur y tywydd

mae de Sousse yn cyrraedd y lefel ragorol o 85/100.

 

 

 

Glawiad yn Sousse mewn mm

                       

Ionawr

Chwefror

Mawrth

Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

Septembre

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

36

34

34

25

13

6

1

7

35

63

35

59

                                         

 

 

Ffynhonnell: Sefydliad Cenedlaethol Meteoroleg (INIM).

 

Ynglŷn â HolidaysPromoTunisia