De Affrica, cyrchfan sy'n addas ar gyfer teithiwr ar ei liwt ei hun

Sut i wella taith unigol i Dde Affrica? Mae De Affrica yn gyfeiriad o ddewis ar gyfer ymlacio neu ddianc rhag y cyfan o ran ei natur. Mae ganddo sawl safle dilys a fydd yn caniatáu ichi ailwefru'ch batris yn llwyr. Parciau naturiol, traethau delfrydol, ardaloedd trefol, pentrefi egsotig: mae popeth yno i drawsnewid eich arhosiad yn […]

Pam creu blog teithio?

Mae unrhyw un sy'n gwybod lleiafswm o bori trwy'r rhwyd ​​ac sy'n gwerthfawrogi teithio wedi ymweld â fforwm neu safle blog o leiaf unwaith yn siarad am deithio a thwristiaeth. Mae'r cyfeiriadau hyn sy'n dod â llawer o deithwyr ynghyd yn casglu llawer o wybodaeth ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Ar ben hynny trwy bori trwy'r math hwn o wefan mae […]

Tanzania, cyrchfan rhyfeddol

  Mae Tanzania yn gyrchfan freuddwydiol i gariadon darganfod ac archwilio. Wedi'i leoli ar gylched Dwyrain Affrica, ar gyrion Cefnfor India, mae gan y diriogaeth hon y cyfan. Fe'i nodweddir gan dirweddau mawreddog, lleoedd anial aruthrol, llosgfynyddoedd trawiadol a chyrchfannau gwyliau glan môr diddorol. Ynghylch y fflora […]