Pam creu blog teithio?

Mae unrhyw un sy'n gwybod lleiafswm o bori trwy'r rhwyd ​​ac sy'n gwerthfawrogi teithio wedi ymweld â fforwm neu safle blog o leiaf unwaith yn siarad am deithio a thwristiaeth. Mae'r cyfeiriadau hyn sy'n dod â llawer o deithwyr ynghyd yn casglu llawer o wybodaeth ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Ar ben hynny trwy bori trwy'r math hwn o wefan mae […]