Agor cyfrif banc ym Moroco

  Ar gyfer rhywun sy'n dymuno ymgartrefu ym Moroco ar gyfer busnes neu am unrhyw reswm arall, argymhellir agor cyfrif banc ym Moroco. Mae angen dogfennau penodol i wneud hyn. Dim ond tramorwr sy'n byw ac yn gweithio ym Moroco gyda cherdyn preswyliwr all agor cyfrif banc os nad yw'n gwybod y […]